Katalog VODA

Katalog PLYN

Dodavatelé AVK VOD-KA a.s. Tisk Email


AVK International A/S

Tuto společnost založil v roce 1941 v dánském Galtenu pan Aage V. Kjaer. Firma se nejdříve zabývala výrobou opravných armatur a v roce 1961 rozšířila skladbu výrobků o klíčový produkt – vodárenské měkce těsnící šoupě. V následných letech začíná firma výrazně posilovat své pozice na vodárenském trhu, nejdříve domácím, později evropském a následně i světovém. V současné době zaměstnává společnost AVK International A/S po celém světě více než 1200 pracovníků a s roční produkcí 1.000.000 šoupat patří mezi největší světové výrobce armatur. Konstrukce šoupat (stavební délky, řešení ucpávek apod.) se přizpůsobuje většině národních standardů. Samozřejmostí je evropská DIN, britská BS, zámořská AWWA nebo naše ČSN. Tato schopnost modifikovat jednotlivé výrobky jistě přispívá k úspěchům na světových trzích. Armatury dnes AVK vyrábí nejen v Dánsku, ale i ve Velké Británii, Holandsku, Polsku, Francii, USA, Saudské Arábii a Austrálii. Renomé světového výrobce ještě dokresluje skutečnost, že s AVK výrobky se dnes můžete setkat ve více než 80 státech a AVK International A/S se tak jednoznačně řadí mezi firmy udávající trend ve výrobě armatur.


Raufoss A/S

Historie našeho prvního obchodního partnera se začíná psát v roce 1896, kdy je v Norském Raufossu založena společnost se zaměřením na výrobu munice. Tato společnost pak v roce 1965 zakládá novou divizi na výrobu mosazných spojek ISIFLO. Tyto spojky jsou dnes nejprodávanějšími mosaznými fitinkami v Evropě a ISIFLO se stalo synonymem pro všechny mosazné spojky na trhu. Za rychlým úspěchem ISIFLO spojek je především vysoká kvalita mosazi a jejího zpracování, ale také firemní politika společnosti založená na technické argumentaci a úzkém kontaktu s koncovým zákazníkem. Společnost Raufoss A/S, s celkovým počtem 3.500 zaměstnanců, patří v současné době mezi největší norské společnosti. O výrobu, prodej a marketing se dělí jednotlivé divize společnosti. Nám nejbližší je divize voda a plyn, která má v popisu práce výrobu mosazných spojek pro vodovodní a plynové potrubí, dále divize výroby zbraní a munice, produkující výrobky pro vojenské účely a v neposlední řadě divize komponentů pro automobilový průmysl. S výrobky této divize, jako jsou např. fitinky brzdových systémů nebo nárazníky, se můžeme setkat u většiny nákladních a osobních automobilů. Prodej ISIFLO spojek je realizován prostřednictvím výhradních partnerů, jako v případě VOD-KA a českém trhu, nebo přímo dceřinými společnostmi Raufoss A/S v Německu, Francii, Anglii, Dánsku a Švédsku.

Krauschwitz GmbH

Německá nejstarší továrna dosud v provozu Keulahütte Krauschwitz byla založena roku 1440. „Keula Ironworks“ prošla během 550 let existence špatnými i dobrými obdobími. Přizpůsobovala se rozvoji na trzích různými výrobky a vždy byla schopna se spolehnout na výborné znalosti svých slévárenských pracovníků. Práce z „Keula“ železa a oceli byly známy nejprve po celém regionu a před 100 lety se společnost stala německou nejdůležitější slévárnou s industrializací jak v Berlíně tak i mimo něj. Po obou světových válkách, které také zanechaly stopy na Keulahütte Krauschwitz, se společnost rozvinula v moderní, konkurenční slévárnu a výrobce hydrantů, klapek a fitinek. Bez zajímavosti jistě není, že i v dnešní době spoléhá firma hlavně na vlastní schopnosti a zkušenosti, takže součástí společnosti jsou podobně jako před mnoha lety provozy formovna, slévárna, obrobna, povrchová ochrana, montážní linka výstupní kontrola. Hydranty, vyráběné v Krauschwitzu déle než 150 let, jsou respektované ve vodárenství především s ohledem na jejich vysokou kvalitu, akceptovatovatelnou cenu a mimořádně vysokou provozní spolehlivost. Podobně jako AVK International A/S, je i Keulahütte Krauschitz GmbH členem sdružení výrobců těžké protikorozní ochrany GSK, garantující zákazníkům tu nejvyšší kvalitu povrchové ochrany armatur.