Požární rozvody – použití hydrantů s FM, UL certifikáty na BMW polygonu

V roce 2020 jsme úspěšně také v České republice pokračovali v dodávce hydrantů, které se vymykají běžným požadavkům vodárenských zákazníků.

Příkladem mohu být přání investorů na nadzemní hydranty větších světlostí, jako je například DN 150 nebo požadavek na větší připojovací rozměry - spojky 4“, 2 2  ½“. Tyto hydranty následně nabízejí mnohem větší průtoky a nabízejí tak velkou garanci rychlého plnění například cisteren požárních vozů v případě požárů.

Dalším požadavkem některých zákazníků, které obzvláště v zahraničí jsou tlačeni do tohoto rozhodnutí pojišťovacími společnostmi, je požadavek na certifikaci prestižními společnostmi, které určují garanci spolehlivosti. Certifikace tak dává jistotu pojišťovně, že je použit výrobek s vynikajícími technickými vlastnostmi. Na českém trhu je nejběžnější požadavek na certifikát FM/UL.

AVK nabízí širokou paletu výrobků, mezi nejčastěji prodávané patří nadzemní hydranty, šoupata, různé typy ukazatelů poloh uzávěrů, ale i rozličné typy uzavíracích klapek s certifikáty FM/UL.

Dodané armatury byly součástí přípravných prací pro výstavbu polygonu pro testovací a vývojové centrum skupiny BMW, který bude jeden z největších a nejmodernějších testovacích okruhů v Evropě.

https://www.bmw.cz/cs/topics/fascination-bmw/BMW-Polygon_cz.html

Hydrant s průměrem armatury DN150 je určen pro rychlé a vysokokapacitní dodání požární vody. Lámací verze umožňuje opravu horní části i za provozu. Nechybí samozřejmě ani FM certifikát, hydraulický test dle FM Class 1510, UL 246 a ULC.  Výrobky jsme dodali stavební firmě Stamoza s.r.o prostřednictvím našeho velkoobchodního partnera Tecam Chomutov

Více informací

UL/FM armatury

Těsnění PUR a mosazné dosedací pouzdro v místě pohybu srdce hydrantu, určuje spolehlivost i při velkých počtech uzavíracích cyklů.