Montážní vložky

Montážní vložka umožňuje snadnou instalaci a následnou demontáž armatur v trubních řadech. Vložka se často používá společně s osazenými šoupaty, uzavíracími klapkami, čerpadly, vodoměry v šachtách a podobně. Vložka umožní kompenzovat malé rozdíly stavebních délek armatur.

Vhodné pro použití v šachtách, objektech. Vyráběny z tvárné litiny nebo oceli, s galvanizovanými nebo nerezovými šrouby. 

Ve výrobním sortimentu v provedení s průchozími šrouby nebo s jednou volnou přírubou umožňující snadnější montáž.

AVK FM obj.č. 17.5. - Vložky s dvěma volnými bočními přírubami. 

Provedení umožňující nejjednodušší montáž. Obecně nejsnazší možnost demontáže vložky nebo vedle osazené armatury časem. Výrobek je vyráběn v ocelovém provedení, spojovací materiál buď základní, spíše však doporučujeme se spojovacím materiálem z nerezové oceli s úpravou proti zadírání. Nejlepší řešení pro stavební firmu při osazení armatury a vložky do vymezeného prostoru, při výměně kusu za kus. V případě našeho kvalitního provedení se jedná vynikající řešení pro provozovatele. V současné době se jedná o nejpoužívanější řešení používané na nových velkých AVK projektech. 

Pro katalogový list klikněte sem.

AVK F4 obj. číslo 17.8. - Vložky s jednou volnou přírubou, jednostranně průchozími šrouby

Provedení umožňuje dobrou montáž, pevné spojení. Výrobek je v vyráběn v ocelovém provedení, spojovací materiál základní nebo doporučujeme v nerezové oceli s úpravou proti zadírání. Časem je relativně snadné provést demontáž řadu, výměnu armatury nebo vložky. Jedná se o velmi dobré řešení pro stavební firmu, velmi dobré provedení pro provozovatele.

Pro katalogový list klikněte sem.

AVK F3 obj.č. 17.6. Vložky s průchozími šrouby

Provedení přinášející složitější montáž, ale velmi příznivou pořizovací cenu. Díky prošroubování vložky do vedle osazených armatur se jedná o velmi pevný spoj. Výrobek je dodáván v litinové provedení a nejčastěji se základním spojovacím materiálem. Vzhledem k prošroubování s okolními armaturami je časem obtížná demontáž vložky nebo vedle osazených armatur.

Pro katalogový list klikněte sem.

AVK F2 obj.č. 17.7. Vložky s průchozími šrouby 

Jedná se o vložku používanější spíše v menších profilech. Vložka však vždy nabízí dostatečně pevný spoj. Díky vystupujícím šroubům z bočních přírub se jedná o částečně složitější montáž i časem obtížnější demontáž vložky a vedle osazené armatury. Tento typ vložek se používá z našeho sortimentu méně často, spíše na provozní výměny než na větší rekonstrukce nebo novou výstavbu.

Pro katalogový list klikněte sem.