Vzdušníky

Vzdušníky s kapacitou, kterou oceníte

AVK kombinované vzdušníky pracují jako odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily. V jednom těle mají velký odvzdušňovací otvor pro odvzdušnění nebo zavzdušnění celého potrubí a současně provozní otvor s dostatečnou kapacitou pro standardní automatické odvzdušňování při běžném provozu.

Provedení s velkou vzduchovou mezerou mezi kapalinou a těsnicím systémem zajišťuje spolehlivou funkci i při použití s agresivními kapalinami nebo kapalinami obsahujícími pevné částice.

Výhodné řešení zakopávacích provedení

Provedení pro podzemní použití je konkurenceschopné řešení ve srovnání s typickým provedením, kdy se vzdušník osazuje do šachty. Podzemní provedení umožňuje pohodlný a rychlý přístup k údržbě z úrovně terénu, dokonce i když je systém pod tlakem. Údržba se provádí tak, že se uvolní tlak pomocí zpětného kulového závěru, uzavírací nožové šoupátko se uzavře pomocí ovládacího T-klíče a kompletní sestava armatury se vyjme. Alternativně může být na místě rovněž proveden zpětný proplach.

Počítačový návrh vzdušníků

V rámci široké servisní činnosti nabízíme zákazníkům bezplatný počítačový návrh odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů. Podkladem pro zpracování je zaslání parametrů vodovodního nebo kanalizačního řadu, podélného profilu, materiálu potrubí a rychlosti proudění. Výstupem je pak vykreslený podélný profil vč. zakreslení navržených ventilů a jejich položkový výpis. Zákazník tak získá návrh optimálního rozmístění včetně návrhu dimenzí a typů jednotlivých ventilů.

 • Velikost odvzdušňovacího otvoru: 12mm2 provozní odvzdušnění, 804mm2 pro vypouštění a napouštění.
 • Velká vzduchová kapsa mezi médiem a těsnicím systémem zajišťuje spolehlivou funkci i v případě použití odpadních vod s pevnými nečistotami.
 • Malý otvor vzdušníku funguje pro běžný transport vzduchu za provozních podmínek.
 • Pružina tlumí rázy do těsnicí části vzdušníku.
 • Plovák z polykarbonátu a kyselině odolná nerezová ocel na vřeteni přináší velkou odolnost vůči korozi.
 • Konický tvar těla se spodní rozšířenou částí vytváří velký objem vzduchu při minimální výšce armatury.
 • Epoxidem chráněné ocelové tělo pro velkou pevnost a nízkou hmotnost. Na přání nerezová ocel.
 • Možnost snadného čištění vodou přes kohout ve spodní části armatury.
 • Připojovací příruba nebo 2“ závit.
 • Pracovní rozsah 0,2-16 bar. Jiné pracovní rozsahy na dotaz.
 • Na přání i v provedení s nerezovým tělem.