Jak vybrat správnou spojku

Mnoho typů spojek a přírub se z hlediska použití a instalace zdánlivě překrývá. Pro lepší pochopení různých možností lze spojky a příruby rozdělit do dvou hlavních kategorií – určené pro jeden druh potrubí a univerzální – které lze opět rozdělit na v tahu jištěné a nejištěné, což vede ke čtyřem hlavním kategoriím.

Určené pro jeden druh potrubí, nejištěné 

Tyto spojky jsou konstrukčně nejjednodušší a lze je použít pouze na specifické materiály trubek s určitým vnějším průměrem. Jinými slovy, tyto spojky nepřipouštějí tolerance vnějšího průměru potrubí.  Vzhledem k jednoduchosti konstrukce se tyto spojky používají většinou v situacích, kdy zákazník nemá požadavek na jištěnou spojku, typicky v nových instalacích, kde je potrubí napojeno na jiné potrubí nebo stabilizováno jiným způsobem, např. zasypáním betonem. Omezené použití a jednoduchá konstrukce se ve většině případů projeví v nízké ceně.

Výrobky AVK v této kategorii jsou kombi příruby řady 05/62 pro PVC, 05/66 pro tvárnou litinu a 05/21 (English) pro ocelové/tvárné/PVC potrubí a také spojky řady 258 (English) a příruby řady 260 (English).

 

Speciální spojky jištěné v tahu 

Spojky v této kategorii jsou zcela podobné spojkám nejištěným. Jištěné spojky jsou však navrženy tak, aby odolávaly tahu v potrubí vznikajícímu v důsledku vnitřního tlaku a mechanickému tahu vznikajícímu při instalaci. Tento typ spojek je obvykle vybaven úchytnými segmenty umístěnými společně s těsnicí jednotkou. Při stlačení těsnění se úchopové segmenty stlačí kolem trubky, čímž se zajistí plná odolnost proti tahu. Jištěné spojky jsou obvykle preferovanou volbou v případech, kdy zákazníci instalují nové potrubí v otevřeném výkopu bez použití zásypu a chtějí provést tlakovou zkoušku celého potrubí před jeho zasypáním zeminou. 

Výrobky AVK v této kategorii jsou příruby řady 05/60 pro PE/PVC a 05/26 pro potrubí z tvárné litiny, spojky Supa Plus™ / UNI plus řady 621, přírubové adaptéry řady 623 a koncovky spojky 624 (English), jakož i Repico® Grip řady 745/01 (English).

 

Univerzální spojky nejištěné 

Univerzální spojka nabízí flexibilitu s ohledem na volbu materiálu potrubí, a tedy i s ohledem na vnější průměr potrubí. Obvykle se vnější tolerance trubky může pohybovat od 20 do 40 mm v závislosti na velikosti spojky. Na většině trhů je tento typ spojek preferovanou volbou zákazníků v situacích, kdy je třeba opravit nebo vyměnit potrubí v malých úsecích. Vzhledem k tomu, že stará potrubí instalovaná pod zemí se ve většině případů opravují novými potrubími z nových materiálů, musí spojky akceptovat různé vnější průměry potrubí v rámci každého rozsahu DN. Staré potrubí jsou udržovány na místě zeminou, a proto je zřídkakdy potřeba tahová odolnost.

Výrobky AVK v této kategorii jsou spojky Supa® /UNI extra řady 601 přímé spojky, řady 602 redukované spojky a řady 603 příruby, stejně jako Repico® spojky řady 745/20 (English) a řady 745/28 (English) a Super Hydro spojky řady 8004/01 (English) a příruby řady 8004/04 (English).

 

Univerzální spojky jištěné v tahu 

Tyto spojky představují absolutní špičku mezi výrobky v rámci spojek. Nabízejí jak potřebnou flexibilitu s ohledem na vnější průměr potrubí, tak odolávají tahu v potrubí způsobenému vnitřním tlakem a mechanickému tahu při instalaci. Díky těmto dvěma vlastnostem je výrobek ideální jako opravný produkt pro velké renovační projekty, protože spojka těsní kolem většiny materiálů potrubí a zabraňuje pohybu potrubí během tlakových zkoušek. Mnoho zákazníků přechází z univerzálních netahových spojek na univerzální tahové spojky i při malých rekonstrukcích, aby nemuseli držet zásoby více typů.

Výrobky AVK v této kategorii jsou spojky Supa Maxi™ /ORION plus s přímými spojkami řady 631, redukované spojky řady 632, příruby řady 633, záslepky řady 634 a přechodky řady 635

AVK Universal coupling with tensile resistance REPICO

Naše webové stránky používají soubory cookie pro statistickou analýzu, abychom pro Vás naše webové stránky lépe optimalizovali. Navštívením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie a třetích stran, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
Cookie zásady