Společnost AVK stanovila zkušební postupy pro spoje dle normy EN 14525

Jen velmi málo výrobců tvrdí, že splňují požadavky normy EN 14525. Ve skutečnosti je na výrobcích, aby své spoje testovali v souladu s požadavky normy. V době, kdy společnost AVK uvedla na trh řadu Supa Maxi™, nebyl k dispozici ani oficiální zkušební předpis KIWA nebo DVGW pro získání oficiálního schválení typu podle normy EN 14525 a zákazník si tudíž nemohl být jistý, že tvrzení výrobců jsou podložená. Společnost AVK proto spojila své síly s holandskou společností KIWA a dánskou společností DTI, aby definovala platný zkušební postup a následně nechala ověřit výsledky zkoušek společností KIWA v souladu s požadavky normy EN 14525.

Zkušební postup podle normy EN 14525 zajišťuje především funkční a trvanlivý výrobek. Přestože se jištěné spojky obvykle používají k dočasným opravám, které mohou být později nahrazeny trvalejším řešením, mnoho spojek zůstává instalováno na potrubí po celou dobu jejich životnosti. Dlouhodobá spolehlivost je proto velmi důležitá.

Zkušební postup

Rozsah

Spojky z tvárné litiny s širokou tolerancí a přírubové adaptéry pro použití s trubkami z různých materiálů: tvárná litina, šedá litina, ocel, PVC-U, PE, azbestocement.

Zkušební položky

Vybere se jedna malá, jedna střední a jedna velká spojka a přírubový adaptér (DN100, DN200 a DN300) a pro velikosti 350-600 se vybere jedna náhodná velikost.

Požadavek 

Během žádné z níže uvedených zkoušek č. 1 až 4 nesmí dojít k úniku. Samotná spojka musí absorbovat plný tlak a koncový tlak bez vnější koncové podpěry nebo podpěrných tyčí. 

Typy potrubí:

Spojky se zkoušejí na následujících specifikovaných trubkách:

 • Tvárná litina, PN16, s trubkami o minimálním a maximálním vnějším průměru (min./max. toleranční rozměry). 
 • PVC, trubky o jmenovitém průměru PN 6 a PN16 
 • PE, trubky o jmenovitém průměru PN6 a PN16 

Zkoušky azbestocementových a ocelových trubek nejsou povinné, protože se považují za tuhé trubky srovnatelné s trubkami z tvárné litiny.

Zkouška č. 1: Sestava trubek - přímé a vychýlené, tuhé trubky

Všechny zkušební položky se zkoušejí na trubce z tvárné litiny s maximálním a minimálním průměrem při tlaku vody 1,5 x PN16 + 5 bar = 29 bar pro PN 16 nebo 1,5 x PN10 + 5 = 20 bar pro PN 10, přičemž tlak se udržuje konstantní po dobu minimálně 2 hodin. Současně se použije boční zatížení 40 x DN (mm) v N (newtonech):

 • přímá sestava trubek bez průhybu 
 • 4° průhyb na vložku, což odpovídá celkem 8° pro sestavu dvou konců trubek ve spojce. 

Zkouška č. 2: Sestava trubek - jiné ohebné trubky PVC/PE

Všechny zkušební položky se zkoušejí na přímé sestavě s tlakem vody 1,5 x PN + 5 barů, přičemž tlak se udržuje konstantní po dobu minimálně 2 hodin. Trubky z PVC jsou rovněž vystaveny souběžnému bočnímu zatížení 40 x DN (mm) v N (Newton). Provádí se na trubkách:

 • PVC/PE PN6, tlak vody 1,5 x PN6 + 5 bar = 14 bar.
 • PVC/PE PN10, tlak vody 1,5 x PN10 + 5 bar = 20 bar.
 • PVC/PE PN16, tlak vody 1,5 x PN16 + 5 bar = 29 bar

Zkouška č. 3: Sestava potrubí - vakuová zkouška

Všechny zkušební položky se zkoušejí při tlaku -0,8 bar. Tlak se nesmí změnit o více než 0,08 baru v průběhu 2 hodin. Trubky z PVC jsou rovněž vystaveny současnému bočnímu zatížení 40 x DN (mm) v N (newton). Provádí se na trubkách:

 • trubky z tvárné litiny o minimálním tolerančním průměru 
 • PVC PN6 
 • PE PN6 

Zkouška č. 4: Montáž potrubí – zkouška trvanlivosti

Všechny zkušební položky se zkoušejí při 24 000násobném pulzujícím nárůstu a poklesu tlaku v rozmezí 13 barů a 18 barů. Trubky z tvárné litiny a PVC jsou rovněž vystaveny souběžnému bočnímu zatížení 40 x DN (mm) v N (Newton). Provádí se na trubkách: 

 • trubky z tvárné litiny o minimálním tolerančním průměru 
 • PVC PN6
 • PE PN6

Zkušební postup AVK pro Supa Maxi™ překračuje požadavky normy EN 14525

Zkušební postup splňuje požadavky normy EN 14525. V průběhu vývojové fáze však univerzální tahové spojky Supa Maxi™ prošly podstatně náročnějšími a rozsáhlejšími zkouškami, které vycházejí z dlouholetých zkušeností společnosti AVK s praktickým použitím jištěných spojek. Všechny rozměry v rozmezí DN40 až DN400 byly testovány v souladu s výše uvedeným, ale také na azbestocementových, ocelových a tenkostěnných nerezových trubkách, spolu s plným průhybem všech typů trubek. Pevná trubka z tvárné litiny byla také vystavena silnému zatížení závažím na volně visícím konci trubky, aby se otestovala stabilita v extrémních podmínkách simulujících sedání zeminy a působení nerovnoměrného bočního zatížení. Dále bylo provedeno zatížení čistě v tahu za sucha a bez tlaku odpovídající tlaku vody přes 30 barů a také extrémně vychýlená sestava s nerovnoměrným utažením šroubů. Kromě toho byly spoje namontovány při teplotách od -30 °C do +70 °C, utaženy předepsanými krouticími momenty a testovány podle popisu ve zkoušce č. 1 a 2, aby se ověřila použitelnost ve velmi chladném nebo horkém prostředí. Nakonec bylo provedeno testování se vzduchem, aby se ověřila použitelnost pro plynové aplikace. Spojky Supa Maxi™ zůstaly během všech těchto testů těsné a v tahu.

Přečtěte si více o naší řadě univerzálních tahových spojek Supa Maxi™.