Zvýšená účinnost distribuce vody pomocí senzorů IoT

Bratislavská vodárenská společnost (BVS) na Slovensku úspěšně realizovala pilotní projekt digitalizace vodovodní sítě pomocí AVK bateriových senzorů internetu věcí a softwaru pro vizualizaci dat.

Potřeba spolehlivých informací o stavu sítě

U některých instalací šoupátek je důležité zajistit spolehlivé informace o polohách otevření/zavření uzávěru. To se může týkat šoupat na přivaděčích nebo jiných kritických míst v rozvodné síti. Tradičně se stav armatur zjišťuje ručními kontrolami, které jsou však nákladné a časově náročné.

Také měření tlaku a průtoku, např. na přivaděčích, redukčních ventilech a dalších kritických místech sítě, je důležité pro optimální výkon a řízení zásobovací sítě.

Tyto výzvy účinně řeší bateriové senzory IoT společnosti AVK, které sbírají data přímo ze sítě a vizualizují je ve specializované softwarové platformě AVK Smart Water VIDI Cloud.

 

Bratislavská vodárna (BVS) rozšiřuje digitalizaci pomocí senzorů AVK Smart Water

Tříměsíční pilotní projekt odstartoval cestu digitalizace zásobovací sítě BVS pomocí bateriových bezdrátových senzorů IoT AVK Smart Water. Projekt zahrnuje indikátory polohy otevření/zavření ventilů, snímače tlaku a průtoku a také software umožňující vizualizaci a analýzu dat.

Na vybraná šoupátka, u nichž je zvláště důležité znát přesnou polohu otevření/zavření ventilu, byly instalovány ukazatele polohy. Společnost BVS chtěla také otestovat nové řešení pro měření tlaku a průtoku, a proto byly v určeném vrtu instalovány snímače pro tento účel.

O nastavení softwaru VIDI a předplatné na dobu pilotního projektu se postarala společnost AVK, aby BVS mohla snadno začít využívat svá data.

 

Pokračování digitalizace zásobovací sítě

Bylo nám potěšením spolupracovat s BVS na poskytování spolehlivých, efektivních a nákladově efektivních řešení pro digitalizaci jejich distribuční sítě a těšíme se, že budeme součástí jejich neustálého digitálního zlepšování.

Společnost BVS vyhodnocuje výkonnost snímačů tlaku a průtoku pro instalaci v širší oblasti své zásobovací sítě. Již bylo rozhodnuto, že budou pokračovat v používání zařízení VIDI na přivaděčích a dalších kritických místech sítě a výrazně zvýší počet zařízení pro kontrolu polohy armatur tak, aby společnost získala údaje o polohách otevření/zavření ještě většího počtu šoupátek v reálném čase.

 

Bratislavská vodárenská společnost

Bratislavská vodárenská společnost (BVS) zásobuje pitnou vodou přibližně 740 000 zákazníků ve 118 obcích na západním Slovensku. Distribuční síť tvoří více než 3 200 kilometrů potrubí a 130 vodojemů.

Kromě toho se BVS zabývá čištěním odpadních vod a spravuje pro tento účel více než 1 800 kilometrů potrubí.

Senzory IoT AVK Smart Water

VIDI Positioner je zařízení s baterií, které zjišťuje, zda – případně na kolik procent - je šoupátko otevřené/zavřené. Tímto způsobem lze snadno zjistit, zda jsou šoupátka správně otevřená nebo zavřená. Dalšími senzory VIDI jsou VIDI Pressure pro informaci o tlaku, Flow - průtoku, Temperature - teplotě, Cap – uzavřený výstup u nadz. Hydrantů atd.

Data lze integrovat do libovolného IT systému, což usnadňuje porovnávání dat a sestavení kompletního přehledu o síti.

Pro více informací nás kontaktujte.