AVK armatury v nejmodernější čistírně odpadních vod ve Finsku

Finská společnost AVK dodala více než 500 armatur pro novou čistírnu odpadních vod postavenou ve městě Mikkeli.

Podzemní čistírna odpadních vod

Nová čistírna odpadních vod je součástí projektu společnosti Metsä-Sairila.

Čistírna je umístěna pod zemí, ve skalním podloží a je jednou z nejmodernějších čistíren na světě. Její nejnovější technologie čištění odpadních vod pomůže zachovat kvalitu vody v přilehlých vodních zdrojích a ve známém jezeře Saimaa.

Čistírna vybudovaná ve skalním masívu výrazně snižuje dopad na životní prostředí a ponechává nadzemní prostor volný pro jiné stavební účely. Na úrovni terénu zůstanou viditelné pouze nezbytné výstupy a větrací otvory.

Hlavní roli v projektu hrají armatury AVK

Jako dodavatel armatur pro celý projekt byla vybrána finská společnost AVK. Dodávka zahrnuje více než 500 kusů armatur různých velikostí.

Výrobky použité na ČOV:

  • Měkce těsnicí šoupátka
  • kulové zpětné klapky
  • uzavírací klapky
  • deskové zpětné klapky
  • nožová šoupátka
  • regulační a redukční ventily
  • kulové ventily

Společnost AVK dále dodala nožová šoupátka, zpětné klapky, měkce těsnicí šoupátka a kulové kohouty s ručními kolečky nebo pohony pro hlavní čerpací stanici odpadních vod v Kenkäveronniemi.

"Jsme spokojeni s kvalitou armatur od společnosti AVK a s dobrou spoluprací s finskou společností AVK," říká Reijo Turkki, ředitel vodáren Mikkeli.