Dodávka 120 ks uzavíracích klapek při rekonstrukci pískových filtrů

AVK dodalo 120 ks (24 ks DN150 a 96 ks DN 400) uzavíracích klapek vodárenské společnosti Herning Renseanlæg při realizované výměně pískových filtrů. Všechny klapky jsou ovládané pneumatickými pohony.

Ve společnosti Herning bylo po 25 letech provozů pískových filtrů třeba nutné provést jejich úplnou výměnu filtrů.

Zvyšující se údržba starých uzávěrů a klesající výkon signalizoval potřebu výměny filtrů. Staré uzávěry se již řádně nezavíraly a ostatní části systému byly opotřebované. Například štěrbiny ve spodní části pískového filtru nevtahovaly pouze vodu, ale také písek a kameny do celého systému.

Písková filtrace je jedním z posledních kroků procesu úpravy vody před vypuštěním vody do přírody. Poplatky za vypouštění vody závisí na její kvalitě. Nové pískové filtry jsou tedy nejen lepší pro životní prostředí, ale také pro ekonomiku provozní společnosti. 

Jako první krok rekonstrukce byla nainstalována nožová šoupátka pro oddělení systému pískového filtru, která umožňovala, aby každá sekce byla samostatně odpojena, např. pro potřebu údržby nebo v situacích, které vyžadují, aby byl systém vyřazen z provozu.

Voda, která je čištěna v pískových filtrech, je čerpána do příkopu a odtud je distribuována do 24 nádrží v systému. Skutečný průtok čištěné vody do systému určuje, kolik nádrží je v provozu. Množství odpadní vody čerpané do každé z jednotlivých nádrží je regulováno klapkami. Normální provoz systému pískového filtru má kapacitu přibližně 300 l/s, maximální kapacitu přibližně 1 500 l/s.

Část čisticího procesu ve filtrech je také řešena přirozeným biofilmem, který se časem přirozeně vytváří, proto obvykle trvá nějakou dobu, než se dosáhne optimálního výkonu nového pískového filtru. Krátce po výměně však nové filtry v Herningu vykázaly dobré výsledky v kvalitě čištění. Pískové filtry se staly v podstatě bezúdržbovými a okamžitě ušetřily spoustu hodin obsluhy celého provozu.

Více informací o produktech

Uzavírací klapky

Armatury s možností ručního ovládání, připojení různých druhů pohonů a vysokou spolehlivostí i při nadstandardních počtech uzavíracích cyklů.