AVK šoupátka DN500 pro GASNET Ostrava

Poznáte, jaké armatury nám odešly tak dokonale zabalené přímo k zákazníkovi? Ano, jedná se o plně průchozí AVK šoupátko DN 500 určené pro rozvody plynu s extra povrchovou ochranou formou polyuretanového nástřiku! Balení chrání celý výrobek při transportu a manipulací na cestě z výrobního závodu až na stavbu.

Mezi důvody, proč se zákazník rozhodl použít tento výrobek byl fakt, že šoupě s ocelovými konci má nižší hmotnost než mnohá litinová šoupata. Především však způsob napojení přímým svarem snižuje nadměrné namáhání spojů, ke kterému dochází například při nedokonalém zpevnění podkladu uložené armatury a potrubí. Tímto výběrem napojení výrobku do řadu zákazník snižuje riziko úniku plynu.

Mo
žnost přímého svaru mezi AVK šoupětem s ocelovými konci a ocelovým potrubím byl vyhodnocen jako klíčový požadavek na výběr armatury. 

Zákazník vybíral na základ
ě svých zkušeností mezi širokou řadou AVK šoupat. Volil z AVK výrobní řady díky jejich osvědčené spolehlivosti a funkčnosti. AVK šoupata disponují dále těmito přednostmi:

Trojnásobná ucpávka v
řetene s NBR manžetou, čtyřmi NBR o-kroužky ve vyměnitelné mosazné matici a NBR prachovkou.

Plný profil bez redukce sv
ětlosti

DN 500-600 s nerezovým lo
žiskem ucpávky a kluzným pouzdrem pro nižší ovládací momenty, ISO přírubou F14 a manipulačními oky.

 Katalogový list naleznete na odkazu: 
https://www.avkvodka.cz/cs-cz/vyledávač-výrobků/šoupata/měkce-těsn%C3%ADc%C3%AD-šoupata/46-70-010