Případový příběh

Ocelová odvzdušňovací šoupátka pro potrubí DN250 a DN300

Husté inženýrské sítě a vysoké nároky na údržbu jsou realitou pro plynárny ve dvou největších městech České republiky, v Praze a Brně, a pro zlepšení bezpečnosti instalovali šoupátka AVK s odfuky.

Společnosti, které provozují a vlastní plynovody – Pražská plynárenská distribuce a.s. a GasNet Služby, s.r.o. instalovali ocelová šoupátka AVK s odfuky na dvou ocelových plynovodech DN250 a DN300.

Odfuky pro by-pass a ovládání

Ocelová šoupátka AVK s odfuky DN50, které se používají jako obtok pro dodávku paralelního plynovodu v případě poruchy. Odfuky lze také použít pro měření tlaku nebo – v případě technologických zásahů do potrubí – pro odplynění a odvzdušňování. Šoupátka s odfuky nahrazují tradiční odfuky a odvodňovače, což se obvykle provádí instalací svislého potrubí DN25 PE 32. Běžný provozní tlak zemního plynu v potrubí je až 4 bary a vývody (odfuky) DN25 , které zákazníci obvykle používají, jsou na velkých plynovodech kapacitně nedostatečné. Odfuky DN50 jsou tak pro obě české plynárenské společnosti a další ve srovnání s obvyklými odfuky DN25 zlepšením.

Snadná montáž

Šoupátka byla připojena do stávajících ocelových trubek pomocí ocelových spojek. Některé části starých ocelových trubek byly nahrazeny novými PE trubkami a v těchto případech byly pro spoje použity přechodky OCEL/PE. Montáž proběhla hladce a instalace byly dokončeny osazením teleskopických zemní souprav a poklopy. 

Ochrana proti elektro galvanické korozi

Další výhodou ocelových šoupátek AVK s odfuky, které zákazníci oceňují, je povrchová úprava PUR. Vzhledem husté železniční dopravě vlaků a tramvají v obou městech existuje riziko elektro galvanické koroze. Vynikající odolnost tovární izolace je proto důležitá.

Pro další zlepšení bezpečnosti ve svých sítích zákazníci hledají další vhodná místa pro instalaci šoupátek AVK. Těšíme se na další rozšíření našeho partnerství.

Více informací

Šoupata pro rozvody plynu

Excelentní kvalita nestárnoucí pryže a dokonalé provedení ucpávky garantuje bezpečnost provozu, kterou hledáte.