Reference

Armatury AVK zajišťují spolehlivé zásobování vodárenské společnosti v Aténách

Aténská vodárenská společnost (EYDAP) rekonstruuje největší aténskou úpravnu vody. Pro tento projekt byly použity armatury AVK.

Úpravna vody v řeckém městě Acharnai, která má denní kapacitu 800 000 m3, je klíčová pro spolehlivé zásobování obyvatel regionu Attika pitnou vodou. Úpravna byla postavena v roce 1972 a od roku 1992 nebyla rekonstruována. Modernizace byla proto nezbytná, protože město se neustále rozvíjí a počet obyvatel stále roste. Rovněž bylo potřeba rekonstruovat zařízení na zpracování kalu. 

Dlouhé nerezové potrubí sbírá kal z 16 obdélníkových usazovacích nádrží a každý odtokový kanál má pneumaticky ovládanou klapku DN500, která se otevírá a zavírá v případě potřeby a dopravuje kal do nového zařízení. Kromě toho je na vstupu do sběrného potrubí umístěna uzavírací klapka (DN800).

Při rekonstrukci hlavního a obtokového potrubí čerpací stanice byly použity také ručně ovládané centrické a dvojitě excentrické klapky.

V místech zpracování a odvodňování kalu jsou použita nožová šoupátka s nestoupajícím vřetenem a kulové zpětné ventily.

Výrobky dodané na projekt:

  • 20 x centrické klapky, řada 820 (DN500)
  • 4 x dvojité excentrické klapky, řada 756 (DN800)
  • 8 x montážní vložky, řada 873 (DN500 a DN800)
  • 27 x nožových šoupátek, řada 702 (DN80-250)
  • 6 x zpětné kulové ventily, řada 53 (DN100-250)