Dodávka armatur na odpadní vodu

Předmětem zakázky byla částečná rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Slavkov u Brna. V rámci rekonstrukce byla provedena výstavba dvou nových stavebních objektů, umístěných na stávající volné ploše uvnitř areálu ČOV, montáž nového technologického zařízení pro systém mechanického předčištění a úpravy části podzemních sítí v prostoru stavby. Provozovatelem tohoto objektu jsou Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

Pro tuto technologii jsme do nově vybudovaného objektu ČS dodali AVK armatury – nožová šoupata a kulové zpětné klapky.  Jednalo se o dimenze DN 150 – DN 350. Tyto výrobky poskytují výborné technické parametry, bezproblémový provoz a dlouhou životnost, proto volba padla na AVK.

Stavbu realizovala společnost AQUA-STYL s.r.o na základě smluvního vztahu pro společnost STAEG Development, s.r.o.

Tato rekonstrukce mechanického předčištění ČOV umožnila podstatné zkvalitnění technologického procesu čištění odpadních vod a tím i zvýšení kvality vyčištěných vod.

Více informací o produktech

Sortiment šoupat určených i pro agresivní odpadní vodu

Modifikované uzávěry, které překračují potřeby běžné komunální odpadní vody. Výrobky určené pro odpadní vodu s možnou příměsí chemických látek.