Zabezpečení kritického zásobování vodou města Che-fej

Město Che-fej v posledních letech kladlo vyšší nároky na zabezpečení kritického zásobování vodou. Město Che-fej se nachází v provincii Anhui, má téměř deset milionů obyvatel a je jedním z nejrychleji rostoucích měst v Číně s regionálním HDP přesahujícím 1,2 bilionu juanů.

Se silnou podporou provinčního oddělení vodních zdrojů Anhui a různých dalších sektorů společnosti byl zahájen projekt Longhekou. Stavba byla zahájena v říjnu 2021 a předpokládá se, že projekt bude dokončen a uveden do provozu do konce roku 2023.

Projekt Longhekou Diversion je významným projektem zaměřeným na vytvoření efektivního modelu zásobování vodou pro obyvatele města Che-fej. Je to také strategická iniciativa s celkovou investicí více než 1,5 miliardy juanů. Navrhovaná kapacita přenosu vody je 600 000 m3/den, přičemž 450 000 m3/den je přiděleno pro město Hefei a 150 000 m3/d pro okres Shucheng.

Přivaděč vody začíná u přehrady Longhekou v okrese Shucheng. Voda je poté převedena do přehrady Modun v okrese Feixi v Hefei, kde se „meziskladuje“ a převádí dál. Po natlakování ČS Modun a připojení k potrubí surové vody je voda vedena do dvou vodáren Hefei. V konečném důsledku tak společnost každý rok nově dodávat 120 milionů m3 čisté vody do města Hefei.

Vodní potrubí z přehrady Longhekou do přehrady Modun má celkovou délku 52,6 km. Horní část potrubí nad čerpací stanicí využívá gravitaci a má délku 34,7 km. Dolní úsek, kde je voda tlačena z ČS má délku 17,91 km. Celé potrubí má průměr DN2400.

Splnění požadavků projektu

Projekt si také vyžádal instalaci AVK plunžrových ventilů na výstupu z gravitačního potrubí. Ventily musí mít lineární řízení průtoku, regulaci tlaku a odvod energie na výstupu při zajištění dlouhodobého stabilního provozu v náročných provozních podmínkách. Společnost AVK v Šanghaji dodala pro tento projekt plunžrový ventil v DN DN2200, což je dosud největší plunžrový ventil vyráběný společností AVK.

Technické provedení ventilu zabraňuje turbulencím vody v armatuře a zajišťuje, že během provozu nedojde k žádné kavitaci nebo poškození těla ventilu. Eliminuje také vibrace a rezonance v potrubí a zaručuje dlouhodobý stabilní provoz v celém rozsahu průtoku. Kromě toho AVK ventily vykazují vynikající lineární vztah mezi otevřením ventilu a průtokem. Data z potrubních průtokoměrů, tlakových vysílačů a snímačů hladiny vstupní nádrže - přijímaná počítačovým řídicím systémem - umožňují přesné nastavení ventilu.

Během posledních tří let společnost AVK poskytla řadu ventilů pro největší čerpací stanice v provincii Anhui, „Stanici čerpací stanice pro vodní nádrž Modun“ a další související projekty. Mezi dalšími dodávanými výrobky jsou šoupátka, dvojitě excentrické klapky, hydraulicky ovládané zpětné klapky a další plunžrové ventily.

V AVK se snažíme být aktivním partnerem při utváření vodní agendy. Spolu s našimi partnery pomáháme renovovat stávající řešení ventilů a budovat nové vodovodní sítě v rostoucích městských oblastech, které jsou přínosem pro místní občany i pro ekosystém.