Úspora financí při rekonstrukci úpravny vody v Jaroměři díky centrickým klapkám

Společnost MěVaK Jaroměř je provozovatelem vodovodů a kanalizací pro město Jaroměř a blízké okolí, kde zásobuje pitnou vodou více jak 15 200 obyvatel.

Podzemní vodu získává ze 6 zdrojů (kapacita 2,690 mil. m3/rok) a upravuje ji na 3 úpravnách vody s vybavením starším než 25 let. Zde byly v minulosti osazeny centrické mezipřírubové klapky s volným těsněním ovládané elektropohony. Změnami na těsnění byly některé klapky již po několika letech obtížně ovladatelné a hrozilo poškození elektropohonů, které pracovaly na hraně svých možností.

Takováto menší městská společnost musí velice uvážlivě plánovat veškeré výdaje na opravy a rekonstrukce. V kompletu klapka + elektropohon se na celkové ceně podílí pohon téměř 90 %.  Výměna všech kompletů v úpravně je finančně, provozně i časově náročná. Proto vedoucího provozu zaujala výhoda AVK klapek s navulkanizovaným těsněním. Toto technické řešení snižuje ovládací momenty klapky a díky mnohonásobně většímu počtu cyklů se prodlužuje její životnost. Navíc opracování okraje disku této klapky rozšiřuje rozsah, ve kterém lze pomocí klapky regulovat průtok vody.

V předchozích letech management vodárny spolu s AVK VOD-KA připravil pilotní rekonstrukci úpravny vody Úpa, kde bylo nahrazeno 20 původních klapek DN80 až 150 za nové centrické klapky AVK WouterWützel s nižšími ovládacími momenty.  Díky tomu se mohly využít původní elektropohony. Ty nyní s novými klapkami pracují  bez poruch a s dostatečnou rezervou.  Problém tak byl vyřešen za méně než 1/5 nákladů v porovnání s výměnou celého kompletu. Dalším bonusem byla rychlost rekonstrukce, bez dlouhodobého omezení zásobení vodou a bez zásahů do elektroinstalací a požadavků na další profese. Vše zvládli zaměstnanci MěVaK Jaroměř vlastními silami.

Po více letech zkušeností připravuje MěVaK Jaroměř  na rok 2020 rekonstrukci další úpravny, kde se opět použijí centrické klapky AVK Wouter Witzel s navulkanizovaným těsněním.

Více informací o produktech

Uzavírací klapky

Vyberte si ze sortimentu centrických, excentrických klapek. Zvolte nejlepší řešení pro situace na ÚV, velké přivaděče, klapky které budou zakopány nebo osazeny v armaturních šachtách. Uzávěry pro malý i obrovský počet cyklů, které možná potřebujete.