Supa Lock™ 256 přípojek (boční navrtávka) + plnoprůtokové hydranty

Investiční záměr obce na stavbu nového vodovodu VODOVOD BOHUŇOVICE - ŠTARNOV jsme sledovali od samého začátku. Byli jsme se v kontaktu se všemi zainteresovanými stranami – tedy s investorem, projektantem, provozovatelem a stavební firmou. Proběhla prezentace na obci , kde byl pro zastupitelstvo odprezentován systém bezzávitých přípojek a technické řešení AVK. Byly uvedeny i reference z regionu, které se ukázaly jako velmi důležité.

Následně proběhla  komunikace i s projekcí, kde se potvrdilo, že současný trend je projektování se zaměřením na eliminaci chyb při samotné realizaci . Projektant ocenil technické řešení, jednoduchost montáže, velkou variabilitu připojení na PE a hlavně maximální eliminaci případných chyb při montáží (s ohledem na současný vývoj ve stavebnictví, kdy je velký nedostatek kvalifikované pracovní síly).

Vítězná stavební firma zakázku realizovala prostřednictvím subdodavatelů. Došlo k zaškolení přímo na stavbě. Práci se systémem Supa Lock™ a PRK přechodkou si velmi chválili, montáž šla nad očekávaní rychle, spokojen byl stavbyvedoucí i stavební dozor.

Zákazníkovi (v tomto případě stavební firmě) se líbily minimální nároky na použití dalšího nářadí (bez planžety, bez klíčů, bez přechodek na navrtávací soupravu), velká časová úspora tím, že není nutné bandážovat závity.  Za obrovskou výhodu považovali vizuální kontrolu spoje.

Více informací o produktech

Šoupátka pro domovní přípojky

Zvolte SUPA LOCK  - bez závitový systém, který nabízí větší světlost a velmi snadnou a rychlou montáž.