Nová univerzitní nemocnice v městě Odense

Nová univerzitní nemocnice v městě Odense, bude jednou z největších nových nemocnic v Dánsku, hodnota celé investice je 953 milionů eur.

Nová stavba se stane nemocnicí budoucnosti a bude součástí Campusu Odense - nové části města zaměřené na inovace a rozvoj. Kromě nové univerzitní nemocnice bude v novém městě sídlit Universita Southern Denmark, vědecký par Science Park Odense a nový Cortex Park podporující sdílení znalostí a vytváření sítí mezi podnikatelskou komunitou, univerzitou a nemocnicí. Projekt obecně charakterizuje inovativní myšlení,  pro snadný přístup se staví úplně nové silnic a tramvajová trať se dvěma plánovanými zastávkami v nové nemocnici.

Téměř 300 šoupat

Dánský podnikatel M. J. Eriksson je hlavním dodavatelem stavebních prací souvisejících s výstavbou, včetně dodávek potrubí. Stavba zahrnuje vybudování hlavních řadů a domovní přípojek pro vodu (celkem 2,85 km), odpadní vodu (2,25 km, vč. tlakového potrubí) a rozvodů chlazení (3,67 km). 

Všechny šoupata, hydranty a další armatury pro tento projekt byly dodány společností AVK. Zajímavá je velká část dodávky, která zahrnuje šoupátka s PE konci pro přímé svařování do PE potrubí. Téměř polovina z nich je v DN300-400 pro použití pro chladicí vodu. Dále budou pro systém odpadních vod použity šoupata a kulové zpětné ventily a požární hydranty.

Otevření nové nemocnice se očekává v roce 2022. První budovy budou zahrnovat lůžka a ošetřovací sekce a centrální budovu, která strukturálně propojí nemocnici s univerzitou.


AVK  a univerzitní nemocnice v Aarhusu

Během výstavby areálu o rozloze 1,25 mil m2 v Aarhusu byly použity AVK armatury za více než 500 000 EUR.

Výrobky AVK byly použity při výstavbě nové univerzitní nemocnice v Odense

Šoupátka s PE konci, včetně teleskopických souprav a uličních poklopů
117 ks DN65-250 pro vodu a odpadní vodu
76 ks DN300-400 pro vodu a chlazení

Hydranty řady
12 ks pro požární ochranu

Přírubová šoupata
56 ks pro odpadní vodu

Kulové zpětné ventily řady 
28 ks pro odpadní vodu

Nová univerzitní nemocnice

Plocha pozemku: 800.000 m2

Podlahová plocha cca 286.000 m2

Celkem 849 lůžek pro somatické a psychiatrické pacienty

Očekává se, že nová univerzitní nemocnice bude otevřena v roce 2022 a bude největší novou nemocnicí v Dánsku postavenou od nuly.

Zdroj: http://www.nytouh.dk/english

Více informací o produktech

Šoupata s PE konci

Při výstavbě sítí, kde používáte PE, zvolte zcela homogenní napojení armatury do řadu, které je tak tím nejlepším řešením.