Časté použití PE potrubí v dánských rozvodech vody

V Dánsku používá mnoho vodárenských společností PE potrubí téměř ve všech nových instalacích a proto jsou uzavírací šoupata AVK s PE konci velmi často integrovanou součástí plně svařovaných distribučních sítí.

PE potrubí jsou velmi často používány v rozvodech vody. PE potrubí má oproti jiným materiálům delší životnost, má relativně nízkou hmotnost, je odolné vůči korozi. Použití PE potrubí a šoupat s PE konci trubek umožňuje vytvořit potrubní systém bez šroubů a mechanických spojů, čímž se výrazně snižuje nižší riziko úniku vody, vzniku ztrát.

Výhody PE potrubí očima provozovatele

Šli jsme navštívit dvě z větších vodárenských společností v Dánsku, abychom diskutovali o použití PE potrubí. Oba provozovatelé používají hlavně PE potrubí pro nové instalace. Pouze ve vzácných situacích se k opravě stávajících potrubí používají jiné materiály jako litina nebo PVC. Kromě toho se často používají šoupata s PE konci, aby se vytvořili zcela kompaktní PE potrubního systému.

Obě vodárenské společnosti souhlasí s tím, že PE trubky jsou optimální volbou pro distribuci vody a potvrdili, že již mnoho let používají PE potrubí pro veškeré nové řady.

„S PE trubkami se snadněji manipuluje a obecně přicházejí ve vyšší kvalitě než např. litinové a PVC trubky. Navíc nemusíte pracovat se spojovacím materiálem, nevznikají zde žádné mechanické spoje, které často vedou k úniku vody“, uvedli zástupci obou společností. 

V městských oblastech se potrubí a šoupata spojují častěji pomocí elektrotvarovek. Svařování na tupo se používá u spojů v delších úsecích. Častěji se používá svaření mimo výkop než přímo ve výkopu.

Podle dánských vodárenských společností existují i další výhody PE. Trubky z PVC obsahují ftaláty a postupem času se stávají křehkými, snadno praskají. Při použití trubek z litiny nebo azbestového cementu bylo nutné vždy rovnat podklad ve výkopu, aby se potrubí mechanicky nenamáhalo. PE potrubí je ohebnější a snáze kopíruje terén.

Nové instalace plně svařovaných PE potrubních systémů

Fotografie nahoře představují dva projekty na vodohospodářských stavbách, které se týkají nových řadů z PE potrubí a osazení AVK šoupat s PE konci.

V Aalborgu byl postaven nový přivaděč jako nouzová záloha pro oblast, ve které byli spotřebitelé zásobováni pouze z jednoho místa. Nouzové zásobování nyní zajišťuje, že spotřebitelé budou stále zásobováni pitnou vodou např. v případě poruchy původního řadu.

Fotografie z Aarhusu souvisí se zřízením zcela nového vodovodu, hlavní řad 5,5 km (PE DE 450 mm) a souvisejících řadů pro čištění surové vody. (PE DE 400 mm). Při výstavbě byla provedena přeložka jiných sítí i kanalizace.

Unikátní vlastnosti AVK šoupat s PE konci

Spojení šoupě/ potrubí není přes žádné šrouby, ve skutečnosti je pevnější než samotné PE potrubí

Extra dlouhé konce PE potrubí v případě potřeby ponechávají prostor pro možný další svar

Celková spolehlivost, nízké náklady na osazení uzávěru s osvědčenou konstrukcí AVK

Široký sortiment šoupat s PE konci od Ø75 mm do Ø 630 mm

Možnost použití různých schválených konců potrubí, konstrukce spoje ve výrobě umožňuje použití všech standardních PE potrubí

Více informací

Šoupata

Vybírejte ze širokého sortimentu spolehlivých uzávěrů, které jinde nenajdete. Různé typy stavebních délek, různé typy napojení do řadu a DN, které nabízejí jen ti nejlepší.