Zajištění spolehlivých zdrojů pitné vody pro oblast Nanjingu

V čínském městě Nanjing byl zahájen důležitý projekt zajištění zásobování pitnou vodou, na který také dodáváme zajímavé armatury ve velkých dimenzích.

Celková investice do projektu nádrže Sancha činí 3,422 miliardy CNY (cca 11 mld Kč) a zahrnuje tři části: projekt výstavby vodního zdroje a udržování kvality vody zahrnující nádrž Sancha, komplexní čerpací stanici pro odběr vody "Qiaolin" (s kapacitou 9 700 l/sec), posilovací čerpací stanici Jiangpu (5 700 l/s) a také 62,5 km dlouhý přivaděč.

Projekt je určen pro nouzové i pravidelné zásobování vodou. Jímání vody bylo přesunuto z vodního zdroje Jiangpu do vodárny Qiaolin, kde byla vybudována nová komplexní čerpací stanice, jenž může pravidelně dodávat 7 000 l/sec do vodárny Qiaolin, 9 700 l/sec do vodáren Jiangpu a Puqiao a také 1 700 l/sec do nádrže Sancha.

Vzhledem k obrovskému rozsahu projektu byl výběr armatur velkých DN zásadní, protože výrobky přímo ovlivňují každodenní provoz čerpací stanice a bezpečnost výroby vody. Bezpečnost a spolehlivost jsou nejvyššími prioritami projektu, což znamená, že je třeba pečlivě zvážit použitelnost armatur, pokročilou technologii i potřebné vlastnosti. Pro projekt bylo vybráno 38 kusů dvojitě excentrických klapek AVK řady 756 DN1000-DN2600 s ručním nebo elektrickým ovládáním. (AVK VOD-KA obj.č. 6.1.)
Uzavírací klapky jsou našimi zákazníky upřednostňovány zejména díky vynikajícím těsnicím vlastnostem, snadnému provozu, odolnosti proti korozi, kompaktní instalační ploše. 

Společnost AVK vybudovala v Číně velmi moderní výrobní závod, který nám pomáhají se prosadit také na čínském trhu. Společně s lokálními partnery AVK pomáhá rekonstruovat stávající vodárenské sítě a rozvíjet nové vodovodní řady v rostoucích městských oblastech, které jsou přínosem pro místní populaci.