Snižování ztrát vody

V mnoha částech světa dochází k vysokým ztrátám pitné vody a každou vteřinu se tak plýtvá životně důležitými zdroji. Jedná se o celosvětový problém, který poškozuje jak ekonomiku vodárenských společností, tak životní prostředí, neboť i nefakturovanou vodu je třeba vyrobit a distribuovat.

Přístup k čisté vodě je na mnoha místech považován za samozřejmost, stejně jako čerstvý vzduch, který dýcháme. Zapomínáme, že čistá voda je produkt a že její výroba je komplexní a složitý proces a že zdroje kvalitní vody jsou vzácné. Nedostatek vody je celosvětový problém způsobený mnoha různými faktory, jako jsou klimatické změny, hustota osídlení a způsoby hospodaření s vodou. Proto je nedostatek vody v některých oblastech obzvláště kritický. Když je pak současně nekvalitní distribuce, potýkáme se s méně viditelným, ale zásadním problémem: ztrátami vody, označovanými někdy též jako nefakturovaná voda (VNF).

Co je nefakturovaná voda?

Nefakturovaná voda (VNF) je v podstatě vyrobená a vyčištěná voda, která se ztratí někde ve vodovodním systému a nikdy se nedostane ke spotřebitelům a je z velké části tvořena ztrátami. Jedná se o plýtvání vzácnými vodními zdroji a voda, která je vyrobena a ztracena, aniž by přinesla jakýkoli výnos, má negativní finanční dopad i dopad na životní prostředí. Výrobní náklady a energie spotřebované na výrobu a distribuci vody jsou zbytečné. A když se ztratí značné množství vody, znamená to, že je třeba vyrobit další vodu a opět ji distribuovat.

Non-revenue water

Ztráty vody jsou celosvětový problém

Problém je univerzální a ztráty vody se pohybují v rozmezí od 5 % až do 80 % v některých oblastech.

Celosvětové ztráty vody se odhadují na 126 miliard metrů krychlových ročně, což odpovídá nákladům ve výši 39 miliard dolarů ročně. Pokud by se tyto ztráty vody podařilo snížit pouze o jednu třetinu, úspory by stačily na zásobování 800 milionů lidí (Liemberger & Wyatt, 2018).

Evropské prahové hodnoty pro distribuci pitné vody

Udržitelné zásobování vodou je na mezinárodním politickém programu mimo jiné díky evropské směrnici o pitné vodě. Cílem směrnice je zajištění bezpečné a čisté pitné vody pro všechny obyvatele Evropy. Směrnice se týká se materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou, mezních hodnot, které je třeba akceptovat při distribuci vody a zaměřuje se též na řízení rizik a snižování ztrát vody.

Jaké jsou příčiny nedostatku vody?

Příčin ztrát vody je mnoho, od úniků, prasklého potrubí a špatného hospodaření s vodou až po nelegální připojení a neoprávněný odběr.

Úniky vody a prasklé potrubí

Úniky způsobují ztráty vody z potrubní sítě a dochází k nim mimo jiné při prasknutí potrubí. To znamená, že vyčištěná voda se ztrácí a nikdy se nedostane ke spotřebitelům. Ztráty vody v důsledku úniků představují plýtvání zdroji a ovlivňují jak výkonnost veřejných služeb, tak spotřebitele možným obtěžováním. K únikům a prasknutí potrubí může dojít náhle nebo se postupně rozvíjet v průběhu času v důsledku nedostatečné údržby, koroze nebo opotřebení.

Nevhodné hospodaření s vodou

V mnoha částech světa přispívá ke ztrátám vody nedostatečné hospodaření s vodními zdroji. Může se jednat například o nedostatečnou údržbu vodovodní sítě, která vede k únikům a praskání potrubí, nebo o nedostatek měřidel u zákazníků, takže provozovatelé nemohou spotřebitelům účtovat podle skutečné spotřeby.

Neoprávněná spotřeba

Krádeže vody nebo plnění cisterny z hydrantu, který k tomu není určen, jsou příklady neoprávněné spotřeby, která zvyšuje množství nefakturované vody.

Rozdělení sítě na měřené oblasti

Provozování vodovodní sítě není snadný úkol. Síť často pokrývá rozsáhlou oblast a zahrnuje složitý a skrytý systém potrubí, takže je obtížné odhalit změny, poruchy nebo nelegální připojení.

Rozdělení distribuční sítě na menší úseky – měřené oblasti – je účinným způsobem pro odhalování ztrát vody. Oblasti poskytují možnost měřit vodní bilanci a zajistit optimální tlak pro každý úsek zvlášť. Provozovatelé pak mohou lépe plánovat a stanovovat priority svého úsilí. Rozdělení sítě na měřené oblasti tak může optimalizovat účinnost celé sítě a vést ke značným úsporám nákladů a nákladů na provoz a údržbu i ke snížení ztrát vody.

 

AVK solutions for optimising district metering areas (DMAs)

Řešení AVK pro optimalizaci měřených oblastí a snižování ztrát

Automatické kontrolní ventily a řízení tlaku

Redukční ventily umožňují řízení tlaku v zásobovací síti. Nízký tlak sníží ztráty vody v důsledku stávajících úniků a omezí riziko prasknutí potrubí. Nabízíme široký výběr automatických kontrolních ventilů v několika variantách a konfiguracích:

 • Redukční ventily
 • Plunžrové ventily

Řízení tlaku zajišťuje optimální podmínky i pro kritické oblasti, jako jsou vysoké budovy, oblasti se starým potrubím nebo oblasti s největšími výkyvy tlaku. Tímto způsobem lze zajistit vhodný tlak, který snižuje ztráty vody v rozsahu existujících úniků. Minimalizuje také kolísání tlaku, což prodlouží životnost vodárenské sítě díky menšímu namáhání potrubí a tím sníží riziko ztrát vody v důsledku prasknutí potrubí. Řešení AVK pro řízení tlaku:

Zjistěte více o výhodách řízení tlaku v zásobovací síti  a o tom, jak snižovat ztráty vody 

IoT senzory napájené z baterií

Data lze sbírat přímo z distribuční sítě prostřednictvím bezdrátových IoT senzorů napájených z baterií a tak odhalovat ztráty vody. Díky senzorům AVK Smart Water můžete šetřit zdroje, optimalizovat plánovací a provozní činnosti a snížit ztráty vody:

 • VIDI Pozicioner pro sledování polohy otevřeno/zavřeno 
 • VIDI Cap pro monitorování požárních hydrantů
 • VIDI Pressure pro sledování tlaku v kritických bodech vodovodní sítě
 • VIDI Flow pro sledování průtoku vody a výpočty vodní bilance
 • VIDI Open/Close pro indikaci polohy ventilu
 • VIDI Temperature pro sledování teploty vody 
 • VIDI Flow pro měření hladiny

Bezpečnost sítě a opravy potrubí

Rychlé opravy netěsností minimalizují ztráty vody způsobené poruchami a prasklinami v potrubí. Nabízíme široký sortiment opravných pasů pro zajištění rychlé, bezpečné a efektivní opravy a to i pro trvalé opravy pod tlakem.

 • Opravné pasy z tvárné litiny, oceli a nerezové oceli

 • Spojky a příruby pro výřezy a opravy potrubí

Výběr správných armatur umožní vodárenským společnostem efektivně spravovat distribuční síť. Zabránění vzniku vodního rázu a správné odvzdušnění systému prodlouží životnost sítě díky menšímu namáhání potrubí a tím také ochrání potrubí před prasknutím a ztrátami vody. Nabízíme široký výběr zpětných klapek a vzdušníků ventilů pro zajištění bezpečnosti sítě:

 • Zpětné klapky pro pitnou i odpadní vodu
 • Automatické vzdušníky

Uliční poklopy pro osazení vyhledávacích zařízení

Úniky vody lze snadno zjistit pomocí snímačů šumu osazených v uličních poklopech. Rychlé odhalení úniku s následnou opravou tak přispívá ke snížení ztrát vody.

Společnost AVK nabízí širokou škálu litinových a plastových uličních poklopů, z nichž většina umožňuje uložení potřebného vybavení pro snímače šumu, jako jsou mikrofon, instalační software, baterie a anténa. Uliční poklopy jsou k dispozici také v uzamykatelném provedení, díky čemuž jsou odolné proti neoprávněné manipulaci.

Prohlédněte si naši širokou nabídku  uličních poklopů.

Případ

VIDI Pozicionery

V rámci projektu LEAKman jsou na AVK šoupatech nainstalovány senzory VIDI Pozicioner, které poskytují spolehlivé údaje o armaturách a zároveň se využívají pro zjišťování výpočtů ztrát vody. Cílem projektu LEAKman je představení nejmodernějších řešení pro distribuci vody s celkovým cílem minimalizovat objem nefakturované vody.

Video

Regionální měřící oblasti

Rozdělení distribuční sítě na DMA celky umožňuje sledovat úroveň ztrát vody.