AUTOPEN

Vážení obchodní přátelé, již v minulosti se naše společnost rozhodla nabídnout projekčním společnostem možnost bezplatného používání software. 11-01-2023

V současné době se nám podařilo aktualizovat a doplnit AUTOPEN – Kladečský plán AVK VOD-KA pro AutoCAD. Software byl doplněn o celou řadu nových výrobků, jako například SUPA LOCK přípojková šoupátka, ISIFLO SPRINT nebo elektrotvarovky FUSION. Nabízený program poskytuje veškerou podporu při tvorbě kladečských plánů v programu AutoCAD. Součástí je kompletní knihovna armatur a tvarovek, popisy značek lze do výkresu umísťovat zároveň se značkou, nebo je možné popisy vytvářet dodatečně v automatizovaném cyklu, program též provádí automatický výpis a sumarizaci nakreslených armatur. Výpis lze vkládat do výkresu jako tabulku, nebo je možné jej vložit do textového souboru nebo tabulky formátu XLS.

Software je zdarma ke stažení na webových stránkách naší společnosti www.avkvodka.cz v sekci Ke stažení / Stažení AUTOPEN - Kladečský plán AVK VOD-KA pro AutoCAD.  - KLIKNĚTE PRO STAŽENÍ

Kromě software pro kladečská schémata můžete ještě využít dalších služeb zákaznické podpory jako jsou například :
 • 2D/3D knihovna AVK armatur pro AutoCAD
 • Bezplatný počítačový návrh odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů
 • Bezplatný počítačový návrh kontrolních a redukčních ventilů
 • WINPLAN software pro kladečská schémata a další

 

Uživatelé starší verze mohou aktualizovat program z menu Soubor / O programu.

Rozsvítí se okno O programu Kladečský plán Vodka s tlačítkem [Aktualizace].

Viz obrázky v příloze a také manuál, který už mají uživatelé jako součást instalace.

Nebo mohou uživatelé jednoduše program znovu nainstalovat stažením instalačního balíčku z našeho webu. Oba postupy vedou na nové provedení programu.

Veškeré informace k výše nabízeným službám Vám ochotně poskytnou obchodní zástupci společnosti AVK VOD-KA, informace též naleznete na webových stránkách společnosti www.avkvodka.cz.

Věříme, že naše současná obchodní spolupráce může být i díky těmto skutečnostem významným způsobem rozšířena.