Ve dnech 11.-15. září 2022 se v Kodani uskuteční Světový vodohospodářský kongres a výstava IWA.

Zde se můžete také potkat s AVK. Název Kongresu zní "Voda pro odpovědná města". Na kongresu se bude diskutovat mnoho aktuálních vodohospodářských témat, jako je hospodaření s podzemní vodou, využití vody v průmyslu, řízení vodohospodářských společností a mnoho dalších oblastí. V dánském pavilonu se návštěvníci budou moci seznámit s „cestou vody napříč společností“ a s tím, jak mohou jednotlivé dánské společnosti pomoci svými produkty a řešeními. Kromě toho bude k dispozici několik technických seminářů, např. prohlídka AVK projektu LEAKman, kde naše společnost přispěla řešeními pro inteligentní řízení vody a tlaku. 11-07-2022

Podrobnosti o kongresu a výstavní ploše naleznete například na: https://worldwatercongress.org/programme/

AVK bude mít v dánském pavilonu stánek o rozloze 54 m2, kde se zaměříme na řízení tlaku, výrobky pro opravu netěsností a výrobky pro agresivní prostředí (šoupátka PREMIUM a šoupátka z duplexové nerezové oceli). Na stánku i v zázemí budeme prezentovat výrobky „smart“ určené pro vodárenství.

Výstavu nelze srovnávat s tradičními, mezinárodními výstavami, protože je poměrně malá, ale mohla by být dobrou příležitostí k návštěvě Kodaně a AVK výrobních závodů v Galtenu.

Pokud se chystáte navštívit tento vodohospodářský kongres, spojte se s námi, společně můžeme strávit profesně zajímavé dny.