Skupina AVK představuje novou společnost AVK Smart Water

Začleněním inteligentních řešení do klíčových produktů se nová společnost ve skupině snaží o inteligentní řešení budoucnosti v odvětví vodního hospodářství, která bude založena na přenosech dat, což opět podpoří pozici AVK na špičce výrobců armatur. První smart výrobky budou představeny letos v létě. 13-07-2020

Více digitalizované propojení armatur s dispečinky bylo cílem AVK po celá léta.

„Vývojem nových digitálních, inteligentních řešení jako doplňků k našim hlavním armaturám, které jsou šoupata, klapky a hydranty, umožňujeme monitorování celé distribuční sítě. Znalosti, které získáváme, umožňují získat lepší přehled o stavu sítě a optimalizovat a udržovat síť a snižovat ztráty vody. Řešení rovněž poskytne informace o parametrech, jako je tlak distribučního systému a poloha ventilů a podobně.“.

Kombinace dovedností v oblasti vývoje IT, dat a elektroniky

Tým bude sestávat hlavně z vývojářů v rámci řešení IoT (Internet of Things), které vyžadují dovednosti, jako je vývoj IT, data a elektronika. Tým nyní čítá 20 zaměstnanců.

První smart řešení budou představena v létě 2020

Lars Bo Kristensen očekává, že první řešení od AVK Smart Water budou brzy připravena: „Pracujeme na několika projektech a očekáváme, že první řešení budou hotová v létě.“

Zákazníci budou moci kupovat smart šoupata, klapky, hydranty prostřednictvím svých obvyklých nákupních partnerů.

Skupina AVK vidí při implementaci digitálních řešení velký obchodní potenciál. Jak potvrdil finanční ředitel skupiny, Lars Kudsk, když oznámil nejnovější rekordní výsledky skupiny; „Existuje významný potenciál pro růst, pokud rozšíříme portfolio našich produktů o inteligentní řešení a právě teď se této oblasti věnuje velká pozornost, a to i z hlediska investic. Poptávka po inteligentních řešeních armatur, jak v Dánsku, tak po celém světě, je v tuto chvíli velká, “uvedl v prosinci CleantechWatch.